Onderzoeksopzet

 

In deze Territorium Analyse geven we achtereenvolgens inzicht in de volgende onderdelen.

We bepalen allereerst het verzorgingsgebied van winkelcentrum Mensfort in Eindhoven. Binnen dit gebied kijken we naar de volgende zaken:
Ad. 1 - Oriëntatie op het verzorgingsgebied
Ad. 2 - Demografische gegevens
Ad. 3 - Medeaanbieders (Concurrentiescan)
Ad. 4 - Consumptieve besteding
Ad. 5 - Macro-economische gegevens (bijlage)

Ad. 1 - Het verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied is het gebied waar naar verwachting de meeste klanten uit afkomstig zijn (ingedeeld in postcodes). Hoe dichter bij het winkelcentrum de klant woonachtig is, des te groter de kans is dat hij voor zijn aankoop een bezoek brengt aan het winkelcentrum. Uiteraard kunnen ook mensen die buiten het gebied vandaan komen een bezoek brengen aan het winkelcentrum en zullen er ook mensen uit het verzorgingsgebied hun aankoop doen buiten het gebied. Het verzorgingsgebied is ook het gebied waar de ondernemer zich op kan richten met betrekking tot reclame-uitingen.

Oriëntatie op het verzorgingsgebied
In dit hoofdstuk vindt u verder een algemene beschrijving van het verzorgingsgebied. We oriënteren ons op de gemeenten binnen het gebied en kijken naar de postcodegebieden waaruit het verzorgingsgebied is opgebouwd. In het rapport zal veelvuldig gerefereerd worden naar deze gebiedsindelingen.

Ad. 2 - Demografische gegevens
In het hoofdstuk ‘Demografische gegevens’ kijken we binnen het verzorgingsgebied naar het aantal inwoners en het inkomen. We geven dit weer per vierpositie-postcodegebied. Op basis van het aantal klanten en het gemiddeld inkomen per postcodegebied berekenen we later in het onderzoek de consumptieve bestedingen en de verwachte omzet binnen het verzorgingsgebied. Ter oriëntatie op het gebied worden er in dit hoofdstuk tevens andere demografische gegevens zoals de huishoudsamenstelling, de gezinssamenstelling en de leeftijdsopbouw vermeld.

Ad. 3 - Concurrentiescan
In dit hoofdstuk brengen we alle medeaanbieders (uit verschillende branches) in beeld binnen het verzorgingsgebied van winkelcentrum Mensfort in Eindhoven. De mate waarin de aanbieder een directe concurrent van de ondernemer is, wordt hier niet besproken. Het betreft hier alleen een korte toelichting op de winkel. De invloed van de medeaanbieders wordt meegenomen bij de berekening van de potentiële omzet.

Ad. 4 - Consumptieve besteding
In dit hoofdstuk berekenen we de gemiddelde consumptieve bestedingen die alle consumenten uit het gebied in één jaar samen uitgeven. De uitkomst van deze berekening geeft dus het totale bedrag weer dat wordt uitgegeven door alle klanten binnen het verzorgingsgebied. Bij welke van de aanbieders (zie hoofdstuk ‘Concurrentiescan’) dit wordt uitgegeven is niet relevant in deze berekening. Nogmaals: het betreft hier een totaal bedrag.

Ad. 5 - Macro-economische gegevens (bijlage)
Dit hoofdstuk is bedoeld voor lezers die niet bekend zijn met de branches die we in dit rapport bekijken. We bekijken verschillende branches die in de toekomst mogelijk in winkelcentrum Mensfort zouden kunnen worden gevestigd. Het betreft hier slechts een selectie van alle beschikbare gegevens; de branche wordt afgebakend en nader beschreven aan de hand van gegevens die van toepassing zijn op de gehele branche in Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit onderzoeken uit diverse jaren en diverse bronnen. Het betreft hier de meest recente gegevens die voor ons beschikbaar zijn.