SWOT-analyse winkelcentrum Mensfort

 

Hieronder worden een aantal sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor winkelcentrum Mensfort beschreven .

Sterktes
Winkelcentrum Mensfort is gevestigd op een goede locatie, centraal in de wijk Mensfort. Het winkelcentrum is goed te bereiken en er is voldoende parkeergelegenheid. De opzet van het winkelcentrum is erg overzichtelijk. Het winkelaanbod is vooral gericht op de dagelijkse levensbehoefte. Er is naast en Nederlandse supermarkt ook een Turkse en Marokkaanse supermarkt gevestigd. Ook is er een bibliotheek aanwezig in het winkelcentrum.

Zwaktes
Momenteel zijn er geen echte ‘trekkers’ aanwezig in het winkelcentrum. Daarnaast geven de verouderde bebouwing, de leegstand, de beperkte voorzieningen en een matig onderhoud van de openbare ruimtes een negatief beeld aan het winkelcentrum. Naast deze aspecten ontbreekt een uniforme huisstijl.

Kansen
De komst van het appartementencomplex met haar nieuwe bewoners en op de begane grond commerciële ruimtes, waaronder een nieuwe supermarkt, zorgen voor een nieuwe impuls in de wijk. Bovendien zorgt de renovatie van het plein voor een verbeterde uitstraling en extra parkeervoorzieningen. De mogelijkheid dat in de toekomst betaald parkeren wordt ingevoerd bij winkelcentrum Woensel, de toenemende vergrijzing, de toename van het aantal tweeverdieners en het toenemende belang van gemak bij consumenten zijn kansen voor winkelcentrum Mensfort om een sterkere positie in de wijk Mensfort te creëren.

Bedreigingen
De relatief lage inkomens in de omgeving van winkelcentrum Mensfort leiden ertoe dat het alleen voor winkels die zich richten op het lage segment en op primaire levensbehoeften interessant is om zich in winkelcentrum Mensfort te vestigen. De diverse concurrenten in de omgeving, het risico van leegstaande panden en de afnemende tijd die consumenten uittrekken om te winkelen vormen ook een bedreiging voor het winkelcentrum. Daarnaast dreigen de kleinere winkelcentra te verdwijnen door de opkomst van GDV- en PDV-locaties.